Menu

Kategorie

 

 

Plente S.A. w restrukturyzacji :

z siedzibą w Warszawie 00-478 przy Alejach Ujazdowskich 18 lok 8. 

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Kapitał zakładowy opłacony w całości: 153 900,00 zł.

  • KRS: 0000758423
  • REGON: 381836051
  • NIP: 5252770869

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 153 900,00 zł

infolinia: 253 253 254
e-mail : office@plente.com